Innovativ Evaluering

Vores tilgang til evaluering er, at evalueringen kun er relevant, hvis den gør os klogere på det, vi gør. Og hvis den gør os i stand til at forbedre praksis, i den retning, som vi ønsker. Evalueringen skal give os lyst til at lære og skabe meningsfulde forandringer af det, der optager os.

Evaluering og evalueringspraksis

I UGLA Insights udfører vi innovative evalueringer og gør jer i stand til selv at lave innovativ evalueringer. Sammen udvikler vi jeres unikke evalueringspraksis og evalueringskapacitet. Værdien vi tilbyder, er at I kan opnå den udvikling I ønsker og har brug for gennem anvendelse af en evaluering eller en evalueringspraksis.

Evalueringer

Vi planlægger, udvikler og udfører evalueringen i samarbejde med jer. Vi er hele tiden i tæt dialog om enten den kerneopgave, I ønsker at udvikle og forandre på baggrund af evalueringen, eller den viden, I skal bruge som dokumentation.

Vi udvikler en målrettet situationsanalyse, der skaber en grundlæggende forståelse for hvad I gør, hvorfor I gør sådan, og hvad I gerne vil vide om jeres praksis eller indsats. Vi udvikler jeres egen forandringsteori, der fokuserer på indsatser i evalueringen. Det betyder, at viden fra evalueringen kan anvendes direkte i den situation, I står i på evalueringstidspunktet.

Jeres evalueringspraksis

Evaluering er alle steder, og det har værdi selv at kunne lave evaluering af god kvalitet og kunne anvende viden fra evaluering til udvikling og dokumentation af praksis. Når I ønsker at indarbejde evalueringskapacitet, læring og udvikling i jeres kerneopgave, fungerer vi som jeres sparringspartner i processen. Vi sætter os grundigt ind i jeres praksis, og videreudvikler eksisterende evalueringsmetoder eller laver nye, der passer præcist til jeres unikke situation og ressourcer.

Vi sørger for at evalueringstilgangen indarbejdes meningsfuldt og kompetent i jeres organisation.

Hvad er innovativ evaluering?

Innovativ evaluering en tilgang, der styrker forandring af praksis. I praksis handler alle processer både om at udføre et stykke arbejde og om at udvikle og forbedre måden vi gør det på, fordi vi som professionelle altid er i gang med at lære af vores praksis. Derfor ligger der selv i rutinen en forandring.

Evaluering af praksis starter med en indledende situationsforståelse, der sætter spot på, hvad medarbejdere og ledere gerne vil vide om deres praksis. Det er vigtigt, for at vi kan reformulere, udvikle og lære mere om den. Ovenpå situationsanalysen og ønsket om læring udvikler vi en plan for forandringsprocessen. Det kalder vi for en ‘forandringsteori’.

Forandringsteorien er egentligt en systematisk analyse af den forandringsproces, vi vil sætte i gang. Vi ser på, hvilke ressourcer vi kan sætte i spil i vores lokale og konkrete praksiskontekst, og vi tænker over, hvordan vores påtænkte aktiviteter kan være virksomme drivere for de forandringer, vi ønsker os.

Alt det sammenfatter vi i fokuserede læringsantagelser om praksis og læring, som vi skal bruge evalueringen til at af- eller bekræfte.

Vi bruger dermed evalueringen til at planlægge og analysere vores forandring. På den baggrund kan vi opstille mål og tegn på målopfyldelse, som vi arbejder efter. Det kan lyde omfattende, men vi tilpasser dataindsamlingen til de redskaber og metoder, der allerede anvendes, og bruger forandringsteorien og vores læringsantagelse til at stille nysgerrige spørgsmål til praksis og den viden, vi afdækker.

På den måde rykker evalueringen ind i praksis og ind i konkrete projekter, processer og forløb fremfor at være en proces, der er afkoblet fra praksis. Værdien af dette er, at den viden, der produceres i evalueringen undervejs, kan føres tilbage i praksis og spille en rolle, mens det stadig er relevant for praksisudviklingen.

Interesseret i at høre mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din organisation med  innovativ evaluering.

nostrud exercitation ullamco

    Når du udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside, så skal du altid godkende at vi indsamler dine data til, at kunne hjælpe dig bedst muligt ift. din forespørgsel.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.