Insights

I Ugla Insights er vi i en givende og vedvarende læreproces. Det betyder, at vi udvikler og anvender nye redskaber og modeller til innovative evaluering og læring i praksis, som vi publicerer og formidler til brug og inspiration. Vi er pt i gang med at skrive to nye bøger om innovativ evaluering i det offentlige og inden for digitalisering og modenhed. Bøgerne forventes at blive publiceret i slutningen af 2020.

Hvorfor gør du som du gør?

Vi skal forstå praksis før vi kan ændre

Agil praksis

Innovativ evaluering er agil

Situationsforståelse

Det fælles udgangspunkt for forandring

Usikkerhed

Noget er kun viden, hvis man er i tvivl om det

Læringskernemodellen

Et evalueringsredskab der integrerer SMTTE

Digital transformation

- hvad er dit næste skridt?