UGLA INSIGHTS

Agil praksis

Kollaborativ evaluering er agil.

Der er findes meget viden om agile projekter og agile metoder, hvor projektdeltagerne står op til korte møder, der ledes på en helt bestemt måde, og hvor man hele tiden inddrager aftagerne af projektets produkter eller processer. Her tænker vi fx på SCRUM-metoden. Den agile projekttilgang kommer fra it-domænet oprindeligt, hvor kloge mennesker indså, at man ikke kan lave it-projekter efter en prædefineret plan, som man følger uden at skele til, at man bliver klogere undervejs.

Men nu skrives der også om ‘agil forretning’ (Perking & Abraham, 2017) og samtidig agil udvikling af både forretningen og teknologien, hvor organisationer designes til at passes til en mere dynamisk verden, hvor it hele tiden redefinerer produkter og processer (Ross et al. 2019).

Det interessante er, at hvis man ser på praksis på mikro-niveauet, altså hvad det enkelte professionelle menneske foretager sig i praksis, så er det den løbende læring og indsigt, der konstant reformulerer formålet og meningen med det, der foregår.

Vi behøver ikke erfaringerne fra it-branchen for at se, at vi mennesker befinder os i en dynamisk virkelighed – uanset praksis eller arbejdsfelt. Vi er levende mennesker, og derfor konstant i gang med at forstå, bearbejde og handle i praksis, sammen med alle de andre levende mennesker.

Derfor tænker vi, at vores tilgang til omstilling, evaluering og situationsforståelse er agil. Den er ikke agil forstået som at vi stræber efter et agilt projekt eller en bestemt agil metode.

Vi deler tilgang med det agile manifest, fordi vi grundlæggende i vores egen praksis arbejder med en vedvarende opdatering af situationsforståelsen, inddragelse af ledere og medarbejdere, periodisering, fleksibilitet og mening – altid orienteret imod værdien af indsatsen.

Det er en konstruktiv – i betydningen ‘fortsat konstruerende’ – tilgang til praksis, baseret på vedvarende, nysgerrig og venlig reformulering af mening sammen med vores samarbejdspartnere.

Læs videre:

Perkin, N. & Abraham, P. (2017). Building the agile business through digital transformation. London, UK: Kogan Press Limited.

Ross, JW., Beath, CM., Martin Mocker. 2019. Designed for Digital. Cambridge, Mass, USA: The MIT Press