Agil forankring

Vi tilbyder forskellige formater af undervisning både online og analogt, samt korte oplæg og længerevarende forløb med henblik på forankring af jeres nye fælles løsninger. Målet med forløb, kurser og oplæg er at skabe motivation for forandring og et solidt anker for ny praksis gennem evalueringsorienteret tænkning. Se fx vores case om CyPro-projektet, hvor Ugla-Insights deltager som implementeringsekspert, og de her tilknyttede konkrete værktøjer.

Vi tager udgangspunkt i jeres behov

Vi kompetenceopbygger ledere og medarbejdere i evaluering i praksis og lærer jer, hvordan I som organisation kan arbejde agilt med evaluering og forankre nye fælles løsninger. Det er med fokus på evalueringsorienteret tænkning som redskab til forandring.

Vi kan indgå som oplægsholder på jeres kursus, eller stå for at afvikle kurset og undervisningen for jer. Vi arbejder inddragende og eksperimenterende med jeres udfordringer sammen med jer, og der er i praksis lille forskel på workshops, seminarer og undervisning, fordi læring og jeres situation definerer formatet og indholdet.

Se eksempler på Ugla Insights’ oplæg og workshops her.

Forankring og implementering

Vi anvender evalueringsorienteret tænkning og evalueringsredskaber som grundlag for forankring af en ny fælles løsning. Vi tilpasser situationsanalyser, mål for forandring, og prioritering af indsatser til jeres forandringsproces. Forandringsteori bliver konkret som påvirkende kræfter for realisering af værdier i jeres forandringsproces, og vi kan lave en roadmap for jeres samvirkende forandringsindsatser.

Webinar og møder

Vi har god erfaring med at afholde webinars for organisationer. De kan enten fungere som enkeltstående online oplæg med diskussion eller de kan også kombineres med længere læringsforløb hvor vi kan veksle mellem online webinars og fysiske møder fx i form af workshops eller møder. Vi afholder også sparringsmøder og sparringsforløb online.

Kurser og forløb

Vi designer og afholder kurser og forløb med gentagne nedslag af workshops og seminarer koblet med lokale sparringsrunder for jer i jeres organisation. Det giver sig selv at vi skræddersyer indholdet til det behov I har for at lære at anvende og forstå innovativ evaluering.

Interesseret i at høre mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om kurser og oplæg.

Skriv til os her