Kollaborativ Evaluering

I vores nye bog "Evaluering som samarbejde om fælles løsninger" beskriver vi en ny evalueringstilgang: Kollaborativ evaluering. Vi har udviklet Kollaborativ evaluering, fordi vi mener, at der i dag er behov for en ny evalueringstilgang, hvis omdrejningspunkt er samarbejde og kollaboration.

Læs mere om bogen her

Evalueringer

Vi planlægger, udvikler og udfører evalueringen i samarbejde med jer. Vi er hele tiden i tæt dialog om enten den kerneopgave, I ønsker at udvikle og forandre på baggrund af evalueringen, eller den viden, I skal bruge som dokumentation.

Vi udvikler en målrettet situationsanalyse, der skaber en grundlæggende forståelse for hvad I gør, hvorfor I gør sådan, og hvad I gerne vil vide om jeres praksis eller indsats. Vi udvikler jeres egen forandringsteori, der fokuserer på indsatser i evalueringen. Det betyder, at viden fra evalueringen kan anvendes direkte i den situation, I står i på evalueringstidspunktet.

Jeres evalueringspraksis

Evaluering er alle steder, og det har værdi selv at kunne lave evaluering af god kvalitet og kunne anvende viden fra evaluering til udvikling og dokumentation af praksis. Når I ønsker at indarbejde evalueringskapacitet, læring og udvikling i jeres kerneopgave, fungerer vi som jeres sparringspartner i processen. Vi sætter os grundigt ind i jeres praksis, og videreudvikler eksisterende evalueringsmetoder eller laver nye, der passer præcist til jeres unikke situation og ressourcer.

Vi sørger for at evalueringstilgangen indarbejdes meningsfuldt og kompetent i jeres organisation.

Hvad er kollaborativ evaluering?

Kernen i Kollaborativ evaluering er kollaboration, og derfor er styrken ved Kollaborativ evaluering, at den kan skabe en fælles forståelse og fælles løsninger på tværs af skel og niveauer. I Kollaborativ evaluering arbejder vi med kollaboration, som det præsenteres i antologien ”Kollaboration” af David Budtz Pedersen o.a. (2019).

Kollaborativ evaluering skaber en fælles formulering af de udfordringer, man har, hvordan man kan arbejde med at løse dem, og hvad det er, man har brug for at lære om hinanden for at kunne arbejde sammen om det.

Styrken ved Kollaborativ evaluering er, at det er en evalueringsform, der giver praktikere og praksisnære ledere en anledning til i fællesskab at tale sammen om den faglige kvalitet i deres arbejde, hvilken kvalitet de ønsker at opnå, hvad der skal udvikles og ikke mindst hvordan og hvorfor.

Derfor indeholder vores bog Evaluering som samarbejde om fælles løsninger både konkrete redskaber til, hvordan man i praksis kan arbejde med Kollaborativ evaluering, en teoridel, der forklarer fundamentet for Kollaborativ evaluering og en række cases bl.a. fra Gladsaxe Kommune, som viser, hvordan de har arbejdet med evaluering ud fra en kollaborativ tilgang.

Vores budskab er, at evalueringsopgaven er vigtig, fordi koblingen mellem den politiske styring, institutionernes og de professionelle praktikeres decentrale selvstyring er vigtig. Vores budskab er også, at evalueringsopgaven kun kan fungere som kobling, hvis den er meningsfuld for praksis, og af den årsag foldes ud.

En meningsfuld rolle for evaluering er, at evalueringen indgår i praksis som anledning til og omdrejningspunkt for læring og udvikling, hvor praktikere og ledere inddrages. Men der mangler redskaber og viden til at skabe en meningsfuld evaluering; der mangler evalueringskapacitet i praksis til håndtering af den dobbelte evalueringsopgave, som er både styring og læring af praksis. Især mangler der fokus på og redskaber til, hvordan evaluering kan understøtte udviklingen af kvaliteten i kerneopgaven, ved at den fælles læring i evalueringsprocessen skaber retning for og udvikling af praksis i overensstemmelse med organisationens mål. Det betyder, at man ikke automatisk kan forvente at lære meningsfulde ting om praksis igennem evalueringsprocessen. Koblingen mellem styring og udvikling gennem evaluering har brug for redskaber og koordinering.

Derfor har vi udviklet Kollaborativ evaluering, som vi gennemgår i dybden i vores bog Evaluering som samarbejde om fælles løsninger.

Interesseret i at høre mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din organisation med kollaborativ evaluering.

Skriv til os her