Bog om Kollaborativ Evaluering

Evaluering som samarbejde om fælles løsninger

I bogen "Evaluering som samarbejde om fælles løsninger", som jeg har skrevet sammen med Astrid Søndergaard, præsenterer vi Kollaborativ evaluering. Bogen tilbyder en grundig indføring i Kollaborativ evaluering, og den kan læses og bruges både af praktikere og ledere.
Bogen er både henvendt til professionspraktikere fx inden for pædagogik, undervisning, sundhed og omsorg og andre, der som en del af deres praksis har et lovkrav om evaluering af deres praksis, og til evalueringsspecialister, der bidrager til disse processer.
Men den kan læses af alle, der har interesse for eller arbejder med evaluering generelt.

Køb bogen herDOWNLOAD LÆSEPRØVE
bogudgivelser-kollaborativ-evaluering

Bogen indeholder

  • Konkrete redskaber til hvordan man i praksis kan arbejde med Kollaborativ evaluering
  • En teoridel der forklarer fundamentet for Kollaborativ evaluering
  • En række cases bl.a. fra Gladsaxe Kommune som viser, hvordan de har arbejdet med evaluering ud fra en kollaborativ tilgang

Hvorfor er der brug for en ny evalueringstilgang?

Vi oplever, der er brug for en evalueringstilgang for praktikere og praksisnære ledere, der meningsfuldt og praksisrelevant imødekommer kravet om evaluering. En evalueringstilgang, hvor man i praksis bruger kravet om evaluering som en anledning til udviklingen af kerneopgaver i professionen og samtidig styrker den faglige dialog om kvaliteten mellem praktikere og ledere. Vi ser, der er brug for en fælles og ekspansiv udviklingsproces for professionelle praktikere og deres ledere, der højner kvaliteten for borgere, og som gør en kvalitetsforskel for professionspraktikernes faglige arbejde med deres kerneopgaver.
Konkret betyder det blandt andet, at vi ønsker, at Kollaborativ evaluering styrker og bidrager til fælles faglige dialoger om kvaliteten i kerneopgaverne på tværs af praktikere og praksisnære ledere, fordi evalueringen indeholder viden, der er brug for i kvalitetsudvikling. Læs mere om hvad kollaboration er her.

I mange kerneopgaver, fx i pædagogiske miljøer, læringsmiljøer, ledelse og udviklingsarbejde, er kvaliteten af arbejdsindsatsen i høj grad båret af kvaliteten i relationen mellem aktørerne og af en forståelse for betydningen af relationens kvalitet for effekten af indsatsen.

Vi ønsker med denne bog at vise, hvordan evalueringsindsatsen kan bidrage til at skabe både fagprofessionel udvikling og en koordinering med organisationens mål, retning og visioner – herunder lovkrav og politisk styring af mål.

Vores budskab er, at evalueringsopgaven er vigtig, fordi koblingen mellem den politiske styring, institutionernes og de professionelle praktikeres decentrale selvstyring er vigtig. Vores budskab er også, at evalueringsopgaven kun kan fungere som kobling, hvis den er meningsfuld for praksis, og af den årsag foldes ud.

En meningsfuld rolle for evaluering er, at evalueringen indgår i praksis som anledning til og omdrejningspunkt for læring og udvikling, hvor praktikere og ledere inddrages. Men der mangler redskaber og viden til at skabe en meningsfuld evaluering; der mangler evalueringskapacitet i praksis til håndtering af den dobbelte evalueringsopgave, som er både styring og læring af praksis. Især mangler der fokus på og redskaber til, hvordan evaluering kan understøtte udviklingen af kvaliteten i kerneopgaven, ved at den fælles læring i evalueringsprocessen skaber retning for og udvikling af praksis i overensstemmelse med organisationens mål. Det betyder, at man ikke automatisk kan forvente at lære meningsfulde ting om praksis igennem evalueringsprocessen. Koblingen mellem styring og udvikling gennem evaluering har brug for redskaber og koordinering.

Derfor har vi udviklet Kollaborativ evaluering, som vi gennemgår i dybden i vores bog Evaluering som samarbejde om fælles løsninger.