Ugla Insights holder oplæg

Oplæg og workshops

Foto af Mads Fjeldsø/ Signaturfilm.dk

Eksempler på Ugla Insights oplæg om Kollaborativ evaluering:

  • Naturfagenes Didaktik: Kollaborativ Evaluering som systematik i udvikling af STEM-fag, 2023
  • Kommunernes Landsforenings temadag for dagtilbud, 2022: Kollaborativ evaluering
  • DES-gå-hjem-møde: Kollaborativ evaluering i teori & praksis, sammen med Karina Kusk Godiksen, Syddjurs Kommune, 2023
  • Oplæg i Erfa Aarhus-gruppe (under DES): Kollaborativ evaluering og case om opbygning af evalueringskapacitet, 2024

Eksempler på Ugla Insights’ oplæg om digitalisering:

  • Aarhus Kommunes trainee-netværk: 1) danske virksomheders udfordringer med digitalisering, 2) det aktuelle behov for digitale kompetencer i danske virksomheder, samt 3) danske virksomheders digitale ledelseskultur. Indholdet er både baseret på empiri fra danske virksomheder fra de sidste 2 år, samt eksisterende forskning
  • Workshops i regi af CyPro projektet om organisatorisk forankring af virksomheders videreudvikling af deres cybersikkerhed