CyPro - Forankring af cybersikkerhed

1. Situationsanalysen

er blevet til: Situationsanalyse af byggesten til IoT-cybersikkerhed

3. Forandringsteorien

er blevet til inspiration for redskabet om: Fælles forandringsanalyse af IoT-sikkerhed

2. Læringsantagelsen

genfindes i redskabet: Mål for byggesten til cybersikkerhed

4. Evalueringsdialogen

er grundlaget for redskabet: Prioritering af byggesten til cybersikkerhed

Ugla Insights har i CyPro-projektet, der er finansieret af Industriens Fond, omsat centrale redskaber fra Kollaborativ evaluering til redskaber, der kan bruges til organisatorisk forankring af cybersikkerhed. Disse redskaber bruges i CyPro-projektet til kollaborative digitaliseringsprocesser i de deltagende virksomheder med det formål at forankre og konkretisere virksomhedernes videreudvikling af deres cybersikkerhed. Det er især den evalueringsorienterede tænkning, kollaboration og læring, der er vigtige gennemgående elementer i redskaberne til forankring af cybersikkerhed.

Redskaberne til organisatorisk forankring af cybersikkerhed kan findes her på både dansk og engelsk. Redskaberne til organisatorisk forankring af cybersikkerhed er alle sammen funderet på en forståelse af fire kerneopgaver i opbygning og videreudvikling af cybersikkerhed. De fire kerneopgaver er beskrevet som fire byggesten til cybersikkerhed.

Det er især følgende Kollaborative evalueringsredskaber, der er blevet nyttiggjort til forandringsledelse og forankring af nye tiltage indenfor cybersikkerhed.

 

Budskabet er, at evalueringsorienteret tænkning har et stort potentiale for digitale forandringsprocesser som struktur og ledestjerner for samskabende digitaliseringsprocesser og reformulering af de konkrete evalueringsredskaber mhp. forandringsledelse.