UGLA INSIGHTS

Situationsforståelse

Det fælles udgangspunkt for forandring

Christian Ørsted har skrevet en bog i 2020, der hedder Fatale Forandringer. Der er mange interessante pointer om, hvordan man som leder kan splitte en organisation ad med sine uinformerede forandringsprocesser.

For os er den vigtige pointe sammenfattet i ordet ’situationsforståelse’.

Ikke bare situationsfornemmelse, men derimod en korrekt aflæsning af situationen for forståelse for den, skriver Ørsted (Ørsted, 2020:25). Dette budskab dukker op for os igen og igen igennem de forskellige historier og teorier, som Ørsted levende beskriver for læseren.

Det skræmmende ved betydningen af situationsforståelsen, og det er heller ikke en ny ting, er informations-asymmetrien mellem ledere og deres medarbejdere. Asymmetrien er som regel ikke skabt af onde hensigter i danske organisationer, og kunne ses at bunde i, at lederne har en anden praksis end medarbejderne, og organisationens opgaver må udføres af ledere og medarbejdere, der ikke altid ved præcis, hvad de andre ved. Som Pratt & Zeckhauser skriver, så ved medarbejdere tit mere om deres opgaver end lederne, mens lederne typisk ved mere om, hvad der skal opnås i forhold til organisationens mål (Pratt & Zeckhauser, 1985).

Banalt, men uhyggeligt svært at rumme og leve efter i praksis, fordi når en organisation står overfor en forandringsproces, er det vigtigt at forstå situationen, men hvem er det, der forstår hvilken situation?

Dette er også vigtigt for Ørsted, som vi læser hans bog: at det er både lederne og medarbejdernes situationsforståelse, der inddrages i omstillingsprocesserne.

Der er spændende at se, hvordan ledere og medarbejdere i den offentlige sektor erkender informations-asymmetrien, og hvordan de formår at udfolde og sam-skabe situationsforståelsen foran omstillingsprocesser, som vi har været inddraget i. På denne baggrund vokser den fælles situationsforståelse af praksis frem, og omstillingen rammesætter organisationen som en positiv kraft i praksis.

Ugla Insights har arbejdet med situationsanalyser i så forskellige områder som cybersikkerhed og dagtilbud.

Læs videre:

Pratt, JW. & ZeckHauser, RJ. (1985). Principals and Agents: An Overview i Pratt, JW & Zeckhauser RJ. (eds.). Principals and Agents: The Structure of Business, Boston, USA: Harvard University Press, s. 1-37

Ørsted, C. 2020. Fatale Forandringer. People’s Press.